kim loại màu. SHL FOUNTCUT là loại dầu cắt gọt phổ biến được dùng trong các quy trình gia công như khoan